Suurempi tekstiPienempi teksti

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tulokselliseksi todettu hoito- ja kuntoutusmuoto, jota tarjoaa koulutettu ja rekisteröity psykoterapeutti. Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira. Psykoterapiasuuntauksia on useita erilaisia, mutta tutkimusten mukaan suuntauksien väliset tuloksellisuuserot eivät ole kovin merkittäviä. Tärkein tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä on psykoterapeutin ja asiakkaan hyvä yhteistyösuhde ja sen toimivuus sekä työskentelytavan sopivuus asiakkaalle.

Elämä on usein haastavaa ja välillä jokainen tuntee olonsa huonoksi. Jos tilanne pitkittyy ja vaikeuttaa elämää, kannattaa hakea apua ja tukea. Erilaiset mielenterveyden ongelmat ja sairaudet ovat hyvin yleisiä ja aiheuttavat ihmisille monenlaisia oireita, pahaa oloa ja kärsimystä. Mielen, kuten kehonkin sairauksiin on tarjolla monenlaista tukea: terapiaa, kuntoutusta ja lääkehoitoa. Psykoterapiaan hakeudutaan yleisimmin vaikeiden elämänkokemusten ja -tilanteiden, sairauksien ja ihmissuhdevaikeuksien vuoksi. Ongelmat voivat olla masennusta, alakuloisuutta, jännitys-, ahdistus- ja paniikkioireita, pelkotiloja ja itsemurha-ajatuksia.

Psykoterapian vaikuttavuus ja tuloksellisuus on todettu monissa tutkimuksissa. Onnistuneen psykoterapian avulla voi parantua ja kuntoutua. Kuntoutuksen muutosprosessilla voi saavuttaa esimerkiksi ymmärrystä itseä kohtaan, keinoja ja ongelmanratkaisutaitoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia, ihmissuhdeongelmia ja elämän haasteita. Ihmiset ovat kokeneet terapian avulla itsetuntonsa ja elämänlaadun parantuneen, oireiden poistuneen tai lieventyneen sekä uskon tulevaisuuteen palanneen.

Psykoterapeutin palveluihini voi hakeutua itsenäisesti ja itsemaksavana tilaamalla ajan. Et tarvitse tuolloin lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Toimin myös Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana.

Tapaamisten kesto voi vaihdella kertakäynnistä pitempään jaksoon. Käytän työssäni erilaisia positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisen psyko-, lyhyt- ja pariterapian, sosiaalityön ja seksuaaliterapian voimavarasuuntautuneita ja dialogisia menetelmiä. Luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde etenee asiakkaan yksilöllisen tilanteen, omien, itse asetettujen toiveiden, tavoitteiden ja omien voimavarojen ja arvomaailman mukaan.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Olen myös Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja tarjoten ratkaisukeskeistä yksilöterapiaa 16-67 vuotiaille. Nuorten psykoterapiaan voi kuulua myös vanhempien ohjauskäyntejä. Terapiakäyntejä on yleensä 1-2 kertaa viikossa 45 minuuttia kerrallaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Voin tarjota päivä- ja ilta-aikoja maanantaista torstaihin. Vastaanottoni ovat Pikku Huopalahdessa ja Vallilassa, sekä Töölön Mehiläisessä.

Kelan korvausta psykoterapiamaksuun voi saada tietyin edellytyksin työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Kelan päätöksen ja kuntoutussuunnitelman mukainen psykoterapia voi kestää 1-3 vuotta. Tuolloin asiakas maksaa käynneistä vain hinnaston mukaisen omavastuuosuuden.

Lisätietoa Kelan kuntoutuspsykoterapiasta, siihen hakeutumisesta ja korvauksista löydät täältä:

Kela.fi: Kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapeutin ammattinimekkeen käyttöoikeuteni voit tarkistaa rekisterinumerollani 01004539795 Terhikki-rekisteristä, johon pääset tästä: https://julkiterhikki.valvira.fi/