Suurempi tekstiPienempi teksti

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat moninaisia, ihmisen hyvinvoinnille merkittäviä koko ihmisen elämän ajan. Ne vaikuttavat elämisen laatuun, ihmissuhteisiin, onnen tunteen kokemiseen ja terveyteen.

Seksuaalisuuteen kuuluu monenlaisia asoita, kuten seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja -rooli sekä suvun jatkaminen. Seksuaalisuutta koetaan ja ilmaistaan monin tavoin asenteissa, uskomuksissa, arvoissa ja suhteessa itseen ja toiseen. WHO:n määritelmän mukaan seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat monet, kuten psykologiset, biologiset, kulttuuriset, sosiaaliset, historialliset, uskonnolliset ja taloudelliset tekijät.

Seksuaaliterapian tavoite on seksuaalisen hyvinvoinnin parantuminen ja ihmisen kokonaisvaltainen eheytyminen ja voimaantuminen. Seksuaaliterapiassa pyritään asiakkaan voimavarojen palauttamiseen ja vahvuuksien tukemiseen. Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja omatahtisuus ovat keskeisiä työskentelyn periaatteita.

Seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa voi helposti ajautua vaikeuksiin ja pulmiin. Näiden kysymysten selvittelemiseen voin tarjota tukeni koulutettuna, auktorisoituna erityistason seksuaaliterapeuttina (NACS).

Seksuaaliterapiassa käyntejä on yleensä parin viikon välein, alussa viikoittainkin. Terapian pituus voi olla muutamasta käynnistä pariin vuoteen, yhdessä laaditun palvelusopimuksen mukaisesti.

Seksuaaliterapiassa voidaan käyttää erilaisia teoreettisia malleja ja lähestymistapoja, riippuen asiakkaan toiveista ja tilanteesta. Asiakastyön metodina käytän mm. seksuaali-, psyko- ja lyhytterapeuttisia, ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, dialogisia käytäntöjä, PLISSIT- mallia ja erilaisia harjoituksia.

Seksuaaliterapia ei kuulu toistaiseksi Kela-korvauksen piiriin. Seksuaaliongelmia voidaan työstää osana kuntoutuspsykoterapiaa, jota voivat hakea kohderyhmään kuuluvat 16-67 vuotiaat. Kelan kuntoutuspsykoterapiasta lisätietoa Kelan sivuilla.

Näytä lisätietoa: Palvelusuunnitelma >>

Näytä lisätietoa: PLISSIT >>

Näytä lisätietoa: Seksuaaliterapiassa käsiteltäviä asioita >>

Näytä lisätietoa: Seksuaaliterveyspalvelut, yleistä infoa >>

Linkki: Seksuaalioikeuksien julistus (PDF) >>
Linkki: Seksuaaliterapian eettiset ohjeet >>
Linkki: Vuola, Tapani: Mitä seksuaaliterapia on? >>
Linkki: Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 >>